Privacyverklaring Blije Bengels

 

Ik ben me ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij. Daarom zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om je privacy zo goed mogelijk te beschermen. Op deze pagina beschrijf ik welke gegevens ik verzamel als je mijn website gebruikt en waarom ik deze gegevens verzamel. Zo snap je beter hoe ik werk. Door gebruik te maken van deze website geef je aan dit privacybeleid te accepteren. De persoonlijke informatie die je mij toevertrouwd zal ik vertrouwelijk behandelen.

Waarom ik je gegevens nodig heb
Wanneer je je aanmeldt voor één van mijn diensten vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren,
telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Communicatie
Wanneer je mij een e-mail stuurt is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. In het geval van gegeven toestemming voor bijvoorbeeld het maken van foto’s en gegevens benodigd voor de factuur ben ik verplicht deze e-mails voor de verplichte tijdsduur te bewaren. Soms vraag ik ook naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Je kunt hierbij denken aan lichamelijke klachten. Met deze informatie ben ik beter in staat je vragen te beantwoorden of oefeningen op aan te passen. De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Blije Bengels of die van een derde partij zoals betalingsgegevens. Deze gegevens combineer ik niet met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Cookies
Blije Bengels gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Doeleinden
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Blije Bengels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten

Bewaren persoongegevens
Blije Bengels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:
• Yoga groepslessen en individueel:
Hiervoor bewaar ik je persoonsgegevens
Bewaartermijn: zolang lessen worden gevolgd. Na opzegging 4 kalenderjaren.
Reden: Administratie/belasting.
• Workshop deelname:
Hiervoor bewaar ik je persoonsgegevens en dienstgegevens.
Bewaartermijn: 4 kalenderjaren.
Reden: Administratie/belasting.

Derden
Blije Bengels verstrekt uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Beveiligen persoonsgegevens
Blije Bengels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via miranda@blijebengels.nl.

Blije Bengels heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de
adresbalk.

Inzien van persoonsgegevens
Je hebt het recht om alle persoonlijke gegevens die aan mij verstrekt zijn ten alle tijden in te zien, aan te passen of te verwijderen. Hiervoor kun je een mail sturen aan miranda@blijebengels.nl

Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Bij vragen over dit privacybeleid, kun je contact met mij opnemen.

Contactgegevens
Blije Bengels
Faunalaan 70
3903 CD VEENENDAAL
miranda@blijebengels.nl
KvK:

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 12 mei 2021